Horten Modelljernbane Klubb åpner sine dører for publikum Horten Model Railroad Club opens its doors to the publicHorten Model Railroad Club öffnet seine Türen für die Öffentlichkeit


HMK SITT STORE MODELLJERNBANEANLEGG

 
Foto: HMK/P.Buhl

I anledning åpningen av Togbutikken / Autoclassic sin nye butikk på Sem ved Tønsberg, så holder Horten modelljernbaneklubb åpent. Da er det første gang publikum får se deres enorme anlegg som er montert i deres nye lokaler i Horten sentrum. Inngang er gratis, og de har ordnet en liten kafè for anledningen. Så alle burde ta turen innom Ollebakken 9, lørdag 10.august, mellom klokken 12 og 16. Togbutikkens nye lokaler er i Gamle Ramnesvei 36. De serverer også kaffi og kake i anledning nyåpningen.

 
(more…)

Nye nettsider om modelljernbane, modellbiler, og byggesettNew websites about model railways, model cars and building kitsNeue Website über Modelleisenbahnen, Modellautos und Bausätze


EN NETTSIDE BLIR TIL 6 NETTSIDER

Illustrasjon: 0rvik

Det var på tide med en oppdatering av den gamle nettsiden, samtidig som jeg ønsket å skille mellom de to ulike skalaene, H0 og N, som jeg bygger i. Så har også min store bilinteresse gitt utslag i en omfattende samling kjøretøy til modelljernbanen, og derav ønsket jeg å lage en egen nettside for alle bilene, bussene, og trailerne i 1:87 og 1:160. Videre har jeg en stor fascinasjon for bygninger og arkitektur, og siden samlingen av byggesett også øker, så var det naturlig å lage en egen nettside for de óg.

Har også forbedret nettsiden for de engelsk og tysktalende, så de nå kan surfe på siden i sitt eget språk. Men det blir som før hvor engelsken er skrevet manuelt, og tysken er en rensket oversettelse fra Google translate, da jeg ikke behersker det tyske stpraaget så godt. Selve postene, og bildene, blir noe større, og gir kanskje en bedre opplevelse, og nettsiden er tilpasset for bruk på blandt annet nettbrett og lignende. Skal prøve å oppdatere de alle jevnlig, men i hovedsak vil det bli siden om modelljernbane i 1:87.

Jeg kommer også til å lage en egen side med oversikt over de ulike norske butikkene som fører ulike varer innen tog, bil og byggesett i de to skalaene. Samtidig er det åpent for de som ønsker å reklamere på siden. Jeg vil heretter omtale butikkene som enten gir rabatter, fri frakt, eller annen positiv sercive, da det koster både tid og penger å drive og oppdatere slike hobbysider. Tilbakmeldinger fra de ulike aktørene viser til at de får økt trafikk fra siden min, og at omtale gir positive virkninger også for de.

Er ingen profesjonell modelljernbaneentusiast, men har en stor interesse for hobbyen. Drømte i mange år i barndommen om modelltog, og fikk først anledning å begynne med modelljernbane idet jeg nærmet meg 30. Med andre ord bare holdt på noen år. Håper dere liker de nye sidene. Kom gjerne med tips og tilbakemeldnger, og skriv gjerne kommentarer på de ulike postene. Er du en som driver med modelljernbane og har egen blogg eller nettside, så ta gjerne kontakt så kan vi kanskje linke til hverandre.

Gamlesiden: Modelljernbane.internettside.com (vil ikke lenger bli oppdatert)               Link til de nye sidene nede i høyre hjørne!

1 WEBSITE BECOMES 6

Illustration: 0rvik

It was time for an update of the old website, and I wanted to separate between the two different scales, H0 and N, which I am building. Also, I have my great fascination for cars resulted in an extensive collection vehicles for model railroads, and thereof I wanted to create a website for all the cars, buses, and trailers in 1:87 and 1:160. I have further great interest in buildings and architecture, and since the collection of kits also increased, it was natural to create a website for those also.

Has also improved the website for the English- and German-speaking, so they can now browse the page in their own language. But it will be like before where English is written manually, and German is stripped translation from Google translate, as I do not speak the German language to well. The posts and images is slightly larger, and perhaps provide a better experience, and the website is customized for use on tablets. Will try to update them all regularly, but essentially it will be page about model railway in 1:87.

I will also create a separate page with an overview of the various Norwegian stores have different items in trains, cars and kits in the two scales. It’s also open for those wanting to advertise on the side. I will hereafter mention stores that either provide discounts, free shipping or other positive sercive, as it costs time and money to operate and update such hobby pages. Feedback from various retailers shows that they get increased traffic from my site, and that my linkage has positive effects for their stores.

I am no professional model railway enthusiast but I have a great interest in the hobby. I dreamed for years during childhood about model trains and got my first opportunity to begin with model train as I approached my 30s. In other words, just been doing it for a few years. Hope you like the new sites. Feel free to give me tips and feedback, and please write comments on the various items. Are you a model railroader and have your own blog or website, please contact me so we may be able to link to each other.

The old site: Modelljernbane.internettside.com (no longer updated)               Link to the new pages in the lower right corner!

1 WEBSITE WIRD 6

Illustrasjon: 0rvik

Es war Zeit für ein Update der alten Website, und ich wollte, um zwischen den beiden unterschiedlichen Skalen zu trennen, H0 und N. Auch habe ich meine große Begeisterung für Fahrzeuge in einer umfangreichen Sammlung Fahrzeuge für Modelleisenbahnen führte, und davon wollte ich eine Website für alle Autos, Busse und Anhänger in 1:87 und 1:160. Des Weiteren habe ich großes Interesse an Gebäude und Architektur, und da die Sammlung von Kits ebenfalls gestiegen, lag es nahe, eine Website für diejenigen auch erstellen.

Hat auch die Website für die englisch- und deutschsprachige verbessert. So können sie jetzt sehen die Seite in ihrer eigenen Sprache. Aber es wird wie früher, wo Englisch wird manuell geschrieben werden, und Deutsch Übersetzung von Google Translate, da ich nicht sprechen die deutsche Sprache so gut. Die Bilder ist etwas größer, und vielleicht eine bessere Erfahrung, und die Website ist für den Einsatz auf Tablets angepasst. Will versuchen, sie alle regelmäßig zu aktualisieren, aber es wird im Wesentlichen die Seite über Modelleisenbahn im Maßstab 1:87 sein.

Ich werde auch eine separate Seite mit einem Überblick über die verschiedenen norwegischen Geschäfte haben verschiedene Gegenstände in Zügen, Autos und Bausätze in beiden Skalen. Es ist auch offen für diejenigen, die werben möchten. Ich werde im Folgenden schweigen von den Läden, die entweder Rabatte, kostenloser Versand oder andere positive sercive für mich. Da es Zeit und Geld kostet, betreiben und aktualisieren wie Hobby-Seiten. Rückmeldungen von verschiedenen Händlern zeigt, dass sie erhöhten Traffic zu bekommen von meiner Website, und dass meine Verknüpfung positive Effekte für ihre Geschäfte hat.

Ich bin kein professionellen Eisenbahn-Enthusiasten, aber ich habe ein großes Interesse an dem Hobby. Ich habe geträumt, seit Jahren in der Kindheit über Modelleisenbahnen und bekam meine erste Gelegenheit, mit Modellbahn beginnen, als ich meine 30er näherte. In anderen Worten, wurde es einfach zu tun für ein paar Jahre. Ich hoffe euch gefällt die neue Websites. Fühlen Sie sich frei, mir Tipps und Feedback und Kommentare schreiben Sie bitte auf die verschiedenen Posten. Sind Sie ein Modellbahner und haben Ihren eigenen Blog oder eine Website – bitte kontaktieren Sie mich, damit wir jeweils anderen Webseiten können zu verknüpfen.

Die alte Website: Modelljernbane.internettside.com (kein aktualisiert)      Link zu die neuen Seiten in der unteren rechten Ecke!
      


E-POST   |   FACEBOOK   |   INSTAGRAM   |   INSTAGRAM   |   TWITTER   |   TWITTER   |   FLICKR   |   YOUTUBE

modelltog modelljernbane modelljernbaner modellokomotiv modell-lokomotiv modell tog modell jernbane modell lokomotiv godsvogn godsvogner godsvognene passasjervogn passasjervogner passasjervogna passasjervognene toget lokomotivene jernbanen jernbana lok damplok damplokomotiv diesellok diesellokomotiv dieseltog ellok el-lok- el lok elektrisk-lokomotiv elektrisk lokomotiv damp lok godstog godslok godslokomotiv godslokene godslokomotivene godstogene leketog leketøy leketoy leker leke lek moro hobby hobbyer fritid model train model trains locomotive locomotives locomotiv locs loc model railroad model railroads model railawy model railways zug zuge bahn bahnen eisenbahn eisenbahne eisenbahnen modellbahn modellbahne modellbahnen modelleisenbahn modelleisenbahnen modellzug modellzuge passanger carry wagon wagons wagen waggon waggons wagens gods freight car vars freightcar freightcars godscar godscars rail rails modeltrain modeltrains modelrailroad modelrailroads modelrailway modelrailways märklin marklin merklin maerklin minitrix trix fleischmann kato lemke arnold kibri hobbytrain heki noch woodland Scenics faller busch hobby trade hobbytrade pico roco