Ny oppdatering til Märklin Central Station 2New update to Märklin Central Station 2Neues Update zur Märklin Central Station 2

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

MÄRKLIN HAR KOMMET MED EN NY OPPDATERING TIL CS2, OG TO NYE APPER FOR MOBIL

Foto: 0rvik

Etter en lang hobbypause så var det på tide å ta frem modelltogene igjen. Det første jeg gjorde var å sjekke om der var kommet noen nye oppdateringer av programvaren til «Sentralstasjonen» til Märklin. Det skulle vise seg at der var kommet en stor nyhet! En splitter ny versjon var kommet – Software-Version 3.0.1. Denne sørger for at en kan ta i bruk alle de spennende funksjonene som tilbys i Märklin sin nylansering MFX+. Dette vil bli en implementert i de fleste nye togmodellene til Märklin i fremtiden.

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

NEW UPDATE FOR THE MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 AND TWO NEW PHONE APPS

Foto: 0rvik

After a long hobby break it was time to bring out the model trains again. The first thing I did was to check if there were some new updates of the software to the Central Station 2 for Märklin. It turned out that there was big news! A brand new version had come – Software-Version 3.0.1. This ensures that one can use all the exciting features offered in Märklin’s new launch MFX +. This will be implemented in most new train models by Märklin in the future.

MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 | OPPDATERING OG MOBILTELEFON APPLIKASJON | UPDATE AND MOBILE APPLICATION | NEUHEIT UND MOBIL APP | Foto: 0rvik

NEW UPDATE FÜR DIE MÄRKLIN CENTRAL STATION 2 UND ZWEI NEUE PHONE APPS

Foto: 0rvik

Nach einem langen Hobby, Pause, war es Zeit zu herausbringen die Modelleisenbahnen nochmals. Das erste, was ich tat, war zu prüfen, ob es einige neue Updates der Software in die Central Station 2 für Märklin. Es stellte sich heraus, dass es große Neuigkeiten! Eine neue Version gekommen – Software-Version 3.0.1. Dies stellt sicher, dass man all die spannenden Features in der neuen Märklin MFX+ Einführung zu nutzen. Dies wird in den meisten neuen Modelle von Märklin-Bahn in der Zukunft umgesetzt werden.

(more…)
      


E-POST   |   FACEBOOK   |   INSTAGRAM   |   INSTAGRAM   |   TWITTER   |   TWITTER   |   FLICKR   |   YOUTUBE

modelltog modelljernbane modelljernbaner modellokomotiv modell-lokomotiv modell tog modell jernbane modell lokomotiv godsvogn godsvogner godsvognene passasjervogn passasjervogner passasjervogna passasjervognene toget lokomotivene jernbanen jernbana lok damplok damplokomotiv diesellok diesellokomotiv dieseltog ellok el-lok- el lok elektrisk-lokomotiv elektrisk lokomotiv damp lok godstog godslok godslokomotiv godslokene godslokomotivene godstogene leketog leketøy leketoy leker leke lek moro hobby hobbyer fritid model train model trains locomotive locomotives locomotiv locs loc model railroad model railroads model railawy model railways zug zuge bahn bahnen eisenbahn eisenbahne eisenbahnen modellbahn modellbahne modellbahnen modelleisenbahn modelleisenbahnen modellzug modellzuge passanger carry wagon wagons wagen waggon waggons wagens gods freight car vars freightcar freightcars godscar godscars rail rails modeltrain modeltrains modelrailroad modelrailroads modelrailway modelrailways märklin marklin merklin maerklin minitrix trix fleischmann kato lemke arnold kibri hobbytrain heki noch woodland Scenics faller busch hobby trade hobbytrade pico roco